Tranemo bygger ut ledningsnätet

//Tranemo bygger ut ledningsnätet

Tranemo bygger ut ledningsnätet

Tranemo kommun stod inför ett val att renovera några uttjänta reningsverk eller bygga ut avloppsledningarna med nya pumpstationer och pumpa avloppsvattnet till ett större reningsverk. Efter en analys valde man att satsa på ett antal rostfria pumpstationer och ett nytt ledningsnät. Vi har pratat med Torbjörn Pettersson, VA-ingenjör hos Tranemo kommun om hur han upplevt ombyggnaden.

Avloppspumpstation
Robert Thoresson VA drift tekniker

– Det fungerar mycket bra med våra nya rostfriapumpstationer, det bästa vi har haft. Arbetsmiljön är perfekt, lätt att hålla rent och man känner sig trygg och kan jobba snabbt.
I de äldre stationerna var vi alltid två personer men här kan jag jobba ensam och ändå vara säker, förklarar Robert Thoresson VA drift tekniker på Tranemo kommun.

Avloppspumpstation från Rostfria VA-System i Gölingstorp i Tranemo kommun.

Smidig lösning

Det blev en snabb och smidig lösning med våra Rostfriapumpstationer säger Torbjörn Petersson VA-ingenjör på Tranemo kommun. Hit till Gölingstorp skall vi skapa en framtida knutpunkt för vårt avloppsvatten.

Interiörbild från en rostfri pumpstation

Perfekt arbetsmiljö

Den rostfria inredningen i pumpstationen gör att det är lätt att hålla rent och snyggt. Det gör också att miljön blir trygg och säker för de som skall sköta det dagliga arbetet med pumpstationen.

Utveckling av avloppspumpstationer

Konstant utveckling

Från Rostfria VA-Systems sida så så har vi en konstant dialog med våra kunder kring nya tankar och förbättringar. Här har Jouko ”Hulken” Holkko och Torbjörn Petersson från Tranemo kommun utbyte av tankar kring olika infästningar för slangar.

2017-04-26T10:10:03+00:00april 26th, 2017|