PUL

/PUL
PUL 2016-12-29T16:08:42+00:00

Behandling av information och personuppgifter (PUL) samt samtycke.

Rostfriapumpstationer är ett varumärke inom Rostfria VA-System i Storfors AB.

I samband med inloggning till Rostfriapumpstationers webbplats registreras uppgifter om användaren. Ändamålet med detta är att administrera Rostfriapumpstationers användarregister. Vid förfrågan av beställning registrerar Rostfriapumpstationer uppgifter om beställningen och användaren. Ändamålet med registreringen är att administrera webbplatsen samt att samla och analysera information om beställningen till grund för erbjudanden och rabatter samt marknadsföring av både generell och riktad karaktär.

Rostfriapumpstationer kan genom samkörning med andra personregister komma att uppdatera personuppgifter och tillföra personuppgifter för utveckling och upprätthållande av en effektiv och god kund- och registervård. Uppgifter kan komma att lämnas ut till företag eller juridiska personer anslutna till Rostfriapumpstationers webbplats för de ändamål som anges ovan och enligt avtal med Rostfriapumpstationer. Personuppgifter sparas inte längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Utöver detta kan Rostfriapumpstationer enligt lag tvingas att lämna ut personuppgifter till annan part.

Den som inte vill motta adresserad reklam och erbjudanden kan kontakta Rostfria VA-System i Storfors AB Kundtjänst och begära en reklamspärr. Information om vilka personuppgifter som är registrerade kan erhållas efter skriftlig begäran tillRostfria VA-System i Storfors AB Kundtjänst.Rostfria VA-System i Storfors AB kommer på eget eller på Kontoinnehavarens initiativ rätta felaktiga uppgifter.

Personuppgifter sparas i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL). Enligt PUL har du rätt att få information om behandling av personuppgifter. Önskas utdrag av dina personuppgifter, kontakta oss på adress nedan.

Adress: Rostfria VA-System i Storfors AB, Box 120, 688 23 Storfors, tel 0550-620 30