Kundanpassningar

/Kundanpassningar
Kundanpassningar2016-12-29T11:48:07+00:00

Kundanpassningar

Vi kan i princip anpassa alla storlekar och funktioner i en rostfri pumpstation. Tillsammans med våra kunder har vi genom åren tagit fram en rad nya kluriga och smarta lösningar. Har du ett problem som du funderar över, kontakta oss gärna så pratar vi igenom det hela. Här finner du våra kontaktuppgifter

Vi på Rostfriapumpstationer har alltid haft en tät och nära kontakt med våra kunder, de har över åren blivit våra vänner och samarbetspartners. Tillsammans har vi tagit fram lösningar för att höja och säkra arbetsmiljön i en pumpstation. Det har gjort att vi nu är experter på att lösa alla problem som kan uppstå kring en avloppspumpstation. Det är de små detaljerna som kan hjälpa till att förhindra miljöpåverkan. Ta exemplet med vår yttre externa koppling för en slamsugningsbil.

På en del platser i Sverige så kan avloppsvattnet bli ett problem då det har en tendens att skapa slam. Slammet lägger sig i botten på pumpsumpen och måste tas bort för att avloppspumpstationen skall fungera. Tidigare har man tagit in en slamsugningsbil som tömt pumpsumpen på slam, detta har gjorts inifrån överbyggnaden.Resultatet har blivit att när man drar ur slangen så är risken mycket stor att det blir slam och avloppsvatten på golvet inne i överbyggnaden. Detta är ingen bra arbetsmiljö och det kan vara svårt att få riktigt rent efteråt, en sanitär olägenhet. Tillsammans med vår kund  tog vi fram en lösning som gjorde det möjligt för slamsugningsbilen att lösa detta via en utvändig koppling. Från botten på den rostfria pumpsumpen går det ett rör (se pil) som mynnar på utsidan väggen av överbyggnaden. Det gör att slamsugningsbilen enkelt kopplar på sin utrustning för att tömma eller fylla på pumpsumpen. Inget mer slam eller avloppsvatten inne i pumpstationen.

En enkel, smart och klurig lösning från oss på Rostfriapumpstationer.

Byte av betongsump

I avloppsvatten bildas det svavelväte. Detta lakar ur betongen så att den ”ruttnar” av korrosionen och blir till en ”sandliknande” massa. Har ert avloppsvatten en förmåga att bilda stora mängder av svavelväte så kan det betyda att ni tidigt måste byta ut cementringarna.

Uppstår situationen att cementrören måste bytas ut så kan vi lösa problemet genom att sätta in en rostfri pumpsump inne i de förstörda cementringarna. Våra rostfria lösningar står emot svavelväte och har en extrem lång livslängd.

Skadad betongsump
Skadad betongsump