Rostfriapumpstationer

Rostfriapumpstationer
Rostfriapumpstationer 2018-01-11T11:41:05+00:00
Rostfriapumpstationer

Låt oss ta hand om problemen!

ROSTFRIAPUMPSTATIONER

Vi tar hand om problemen!

ROSTFRITT STÅL TRYGG EKONOMISK FRAMTID !

Rostfri pumpsump

Enkelt och snabbt montage. Placeras direkt på avjämnad grusbotten, låg vikt gör att allt lyft på plats med transportbilens kran eller mindre grävmaskin. Ingen bottenplatta eller förankring krävs, grusåterfyllning  räcker. Dimensionerad för grundvattentryck upp till marknivå. Verkstadsbyggda enheter gör att ni kommer snabbt igång, då det är mycket enkelt att ansluta yttre el och rör till pumpstationen.

Driftsäkerheten är ett av våra starkaste ledord, vår pumpstation är driftfärdig vid leverans. Samtliga pumpar, ventiler och styrsystem som finns på marknaden kan installeras i våra pumpstationer. Då vi har ett nära och bra samarbete med våra kunder, så kan ni få allt anpassat efter era behov och resurser. Pumpar och automatskåp anpassas helt efter vad ni är vana med, så att driftpersonalen känner sig bekväma i sitt arbete i pumpstationen.

Vår pumpsump är byggd i rostfritt stål vilket gör att service och underhåll av stationen blir extremt låg. Den rostfria pumpsumpen gör att bakterietillväxten hålls på en låg nivå. Ytorna i pumpstationen är beklädda med stryktålig rostfri plåt, vilket gör det enkelt att hålla rent och skapa en hygienisk arbetsmiljö. Vi för en löpande dialog med våra kunder som också blivit våra samarbetspartners. Tillsammans tar vi fram nya smarta och kluriga lösningar, som förbättrar kapaciteten och prestandan på våra rostfria pumpstationer.

Ett eventuellt högre inköpspris för vår rostfria pumpstation, räknas hem genom lägre driftskostnad och betydligt längre livslängd än plast- betongstationer. Tack vare att pumpsumpen i våra pumpstationer är tillverkad i rostfritt stål så har den i princip obegränsad livslängd. Skulle ni få förändringar i närmiljön och behöver utöka  pumpstationens kapacitet så kan ni, tack vare den rostfria lösningen, utföra ändringar och kompletteringar med bibehållen styrka och kvalitet.

Vi har under åren gjort en rad nya och smarta lösningar för våra kunder som du kan ta del av. Som exempel kan vi ta tömning via slamsugningsbil. Står er rostfriapumpstation i en miljö som skapar mycket slam, så kan det finnas behov att tömma pumpsumpen på slammet. Detta kan bli en klar sanitär olägenhet när slangarna skall dras ut ur pumpstationen. Vi har skapat en extern tömning via ett rör som går från botten av pumpsumpen och vars koppling sitter på utsidan av överbyggnaden. Slamsugningsbilen kan på så sätt tömma hela pumpsumpen utan en droppe kommer att finns kvar inne på överbyggnadens golv.

Vi vet att våra pumpstationer av rostfritt stål håller en mycket hög nivå när det gäller kvalité och konstruktion. Därför lämnar vi 25 års garanti på våra rostfria konstruktioner. 

VÄLJ EN PUMPSTATION I ROSTFRITT
FÖR EN BEKYMMERSFRI FRAMTID 

Vi levererar kundanpassade pumpstationer som är
kostnadseffektiva, driftsäkra och enkla att installera

Vi levererar kundanpassade pumpstationer som är
kosnadseffektiva, driftsäkra och enkla att installera

BETONG RUTTNAR, DET GÖR INTE ROSTFRITT STÅL!

I avloppsvatten bildas det svavelväte, detta lakar ur betongen. Genom korrosionen ”ruttnar” den och blir till en ”sandliknande” massa. Om ni använder föråldrade metoder så måste ni efter ett antal år byta ut betongsumpen i er pumpstation. Med våra pumpsumpar i rostfritt stål så slipper ni detta. När situationen uppstår att betongsumpen måste bytas ut, så kan vi lösa problemet genom att sätta in en rostfri pumpsump inne i den uttjänta betongsumpen. Våra rostfria lösningar står emot svavelväte och har en extrem lång livslängd.

Rostfriapumpstationer, ett smart och långsiktigt val!

BETONG RUTTNAR, DET GÖR INTE ROSTFRITT STÅL!

I avloppsvatten bildas det svavelväte, detta lakar ur betongen. Genom korrosionen ”ruttnar” den och blir till en ”sandliknande” massa. Om ni använder föråldrade metoder så måste ni efter ett antal år byta ut betongsumpen i er pumpstation. Med våra pumpsumpar i rostfritt stål så slipper ni detta. När situationen uppstår att betongsumpen måste bytas ut, så kan vi lösa problemet genom att sätta in en rostfri pumpsump inne i den uttjänta betongsumpen. Våra rostfria lösningar står emot svavelväte och har en extrem lång livslängd.

Rostfriapumpstationer, ett smart och långsiktigt val!

Avloppstation

Vi gjorde en långsiktig utvärdering för en längre tidsperiod. Utfallet från den ekonomiska analysen gjorde att vi valde en rostfri pumpstation. Den kan vara lite dyrare i inköp, men i det långa loppet blir den snabbt billigare än andra varianter.

Per Eriksson Projektledare VA, Karlstad Kommun

Det är tacksamt att pumpsumpen har en utkragad fotplatta, det gör att vi inte riskerar att den lyfts upp av grundvattnet. Avloppsstationen står bara några meter från Vänerns strandkant och vi behöver ändå inte förankra pumpsumpen.

Hanna Nyström Platschef Segermo, Segermo AB

Det är helt fantastiskt, pumpstationen har varit i bruk i över 6 år och väggarna blänker som nya. Det innebär att stationen är lättarbetad och enkel att hålla ren. Det skapar motivation och arbetsglädje inom vår arbetsgrupp.

Staffan Nordlander , Maskinmästare, Eda Kommun

VÅR STYRKA

Vi är proffs på att pumpa avloppsvatten. En avloppsstation som är felkonstruerad kan skapa stora sanitära problem, både för omgivning och ur arbetsmiljösynpunkt. Vi har alltid värnat om arbetsmiljön och har nu skapat en pumpstation av högsta miljöklass.

Ur ekonomisk synvinkel så får ni också en kostnadseffektiv lösning, då vår pumpstation i princip har en obegränsad livslängd. Ett eventuellt högre inköpspris räknas hem genom lägre driftskostnader och betydligt längre livslängd än plast- betongstationer. Vår rostfria avloppspumpstation är mycket enkel att installera och ta i drift. Vi levererar driftfärdiga lösningar av verkstadstillverkade enheter som har standardiserade anslutningar för el och vvs. 

Med vår prefabtillverkade pumpstation får ni också en enkel montagelösning på plats. Allt kan transporteras på lastbil och lyfts på plats med transportbilens kran. Pumpstationen placeras på en avjämnad grusbotten, ingen bottenplatta eller förankring krävs, hela pumpstationen klarar av ett grundvattentryck upp till marknivå.

Vi inriktar oss på smarta och kluriga kundanpassade lösningar, vi kan ”skräddarsy” våra avloppspumpstationer helt utifrån era specifikationer. Vi för en löpande dialog med våra kunder, som också blivit våra partners. Över åren har vi tillsammans utvecklat våra produkter och skapat nya smarta detaljlösningar. Dessa lösningar kan ni givetvis dra nytta av, när vi projekterar er rostfria pumpstation. Vi är experter på problemlösningar.

Utifrån er kravspecifikation, tar vi tillsammans fram den bästa lösningen för er pumpstation, som enkelt och smidigt passar in i ert VA nät. Ni kan använda er av alla pumpar, ventiler och styrsystem som finns på marknaden. Det fungerar lika bra med dränkbara som torruppställda pumpar. Vill ni fjärrstyra avloppspumpstationen så utformar vi automatskåpet efter era önskemål.
Skulle närmiljön där ni placerat pumpstationen förändras, nya hus tillkommer som förändrar avloppsmängden och spillvatten, så kan ni med vår rostfria lösning enkelt bygga ut er spillvatten station utan att styrka och kvalitet förändras. I vår produktion ställer vi höga kvalitetskrav, detta gör att vi lämnar 25 års garanti på våra pumpstationer. Hör gärna av er om ni har några frågor eller andra synpunkter.
Här hittar ni våra kontaktuppgifter.

Rostfri pumpsump

Enkelt och snabbt montage. Placeras direkt på avjämnad grusbotten, låg vikt gör att allt lyft på plats med transportbilens kran eller mindre grävmaskin. Ingen bottenplatta eller förankring krävs, grusåterfyllning  räcker. Dimensionerad för grundvattentryck upp till marknivå. Verkstadsbyggda enheter gör att ni kommer snabbt igång, då det är mycket enkelt att ansluta yttre el och rör till pumpstationen.

Driftsäkerheten är ett av våra starkaste ledord, vår pumpstation är driftfärdig vid leverans. Samtliga pumpar, ventiler och styrsystem som finns på marknaden kan installeras i våra pumpstationer. Då vi har ett nära och bra samarbete med våra kunder, så kan ni få allt anpassat efter era behov och resurser. Pumpar och automatskåp anpassas helt efter vad ni är vana med, så att driftpersonalen känner sig bekväma i sitt arbete i pumpstationen.

Vår pumpsump är byggd i rostfritt stål vilket gör att service och underhåll av stationen blir extremt låg. Den rostfria pumpsumpen gör att bakterietillväxten hålls på en låg nivå. Ytorna i pumpstationen är beklädda med stryktålig rostfri plåt, vilket gör det enkelt att hålla rent och skapa en hygienisk arbetsmiljö. Vi för en löpande dialog med våra kunder som också blivit våra samarbetspartners. Tillsammans tar vi fram nya smarta och kluriga lösningar, som förbättrar kapaciteten och prestandan på våra rostfria pumpstationer.

Ett eventuellt högre inköpspris för vår rostfria pumpstation, räknas hem genom lägre driftskostnad och betydligt längre livslängd än plast- betongstationer. Tack vare att pumpsumpen i våra pumpstationer är tillverkad i rostfritt stål så har den i princip obegränsad livslängd. Skulle ni få förändringar i närmiljön och behöver utöka  pumpstationens kapacitet så kan ni, tack vare den rostfria lösningen, utföra ändringar och kompletteringar med bibehållen styrka och kvalitet.

Vi har under åren gjort en rad nya och smarta lösningar för våra kunder som du kan ta del av. Som exempel kan vi ta tömning via slamsugningsbil. Står er rostfriapumpstation i en miljö som skapar mycket slam, så kan det finnas behov att tömma pumpsumpen på slammet. Detta kan bli en klar sanitär olägenhet när slangarna skall dras ut ur pumpstationen. Vi har skapat en extern tömning via ett rör som går från botten av pumpsumpen och vars koppling sitter på utsidan av överbyggnaden. Slamsugningsbilen kan på så sätt tömma hela pumpsumpen utan en droppe kommer att finns kvar inne på överbyggnadens golv.

Vi vet att våra pumpstationer av rostfritt stål håller en mycket hög nivå när det gäller kvalité och konstruktion. Därför lämnar vi 25 års garanti på våra rostfria konstruktioner. 

Vi gjorde en långsiktig utvärdering för en längre tidsperiod. Utfallet från den ekonomiska analysen gjorde att vi valde en rostfri pumpstation. Den kan vara lite dyrare i inköp, men i det långa loppet blir den snabbt billigare än andra varianter.

Per Eriksson Projektledare VA, Karlstad Kommun

Det är tacksamt att pumpsumpen har en utkragad fotplatta, det gör att vi inte riskerar att den lyfts upp av grundvattnet. Avloppsstationen står bara några meter från Vänerns strandkant och vi behöver ändå inte förankra pumpsumpen.

Hanna Nyström Platschef Segermo, Segermo AB

Det är helt fantastiskt, pumpstationen har varit i bruk i över 6 år och väggarna blänker som nya. Det innebär att stationen är lättarbetad och enkel att hålla ren. Det skapar motivation och arbetsglädje inom vår arbetsgrupp.

Staffan Nordlander , Maskinmästare, Eda Kommun
KONTAKT

Kontakta oss!

Hör gärna av dig till oss om du vill prata avlopp och pumpstationer. Vi hjälper till att hitta lösningar som passar dig bäst. Behöver du anpassa en gammal pumpstation? Kontakta oss, vi är specialister på kluriga och smarta lösningar, som har lång ekonomisk livslängd.

KONTAKT